•  Replay 
  •  Chat 
  •  Map 
  •  Share 
  •  Hacks 
REPLAY DETAILS
16
7
Winner
Mode
Length
Date
Players
Map
Platform
CM

-CMZM

38:21
29
Oct
2017
29
Oct
2017
5
vs
5
6.88u4
BAN/PICKS
w33haa*
HD_itachi
SENTINEL
w33haa*
14
4
7
5
134
17
5
1
0
?
38:19
121
`opuza-
15
5
7
2
153
41
12
1
0
?
38:20
139
LeGoZiT
10
2
8
5
16
1
1
0
0
?
38:20
107
Aegen-Targaryen
12
4
8
6
62
5
7
0
0
?
38:18
94
Masquereda
9
0
12
7
4
0
2
0
0
?
38:17
107
15
42
25
369
64
27
2
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
2
0
0
0
0
1
6
3
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
14
2
SCOURGE
HD_itachi
20
20
2
9
224
64
3
2
4
?
38:19
161
FB.Winpro
19
10
0
12
150
57
15
4
0
?
38:20
102
Kenmap
13
3
4
19
21
0
0
0
0
?
38:20
167
Kang.M.Kyung
17
5
2
12
125
60
8
1
0
?
38:20
187
ratlasieunhan
16
3
7
18
21
0
0
0
0
?
38:20
131
15
42
25
369
64
27
7
4
3
2
0
1
15
0
1
0
0
10
1
0
0
0
3
24
4
2
1
0
0
0
3
0
0
0
0
2
2
OBSERVERS
INGAME CHAT
Enable / Disable chat
TEAM
ALL
w33haa*
0
0
`opuza-
0
0
LeGoZiT
0
0
Aegen-Targaryen
0
0
Masquereda
0
0

HD_itachi
0
0
FB.Winpro
0
0
Kenmap
0
0
Kang.M.Kyung
0
0
ratlasieunhan
0
0

Disable/Enable game events
00:00:000 Shortest load by FB.Winpro was 3.08 seconds
00:00:000 Longest load by w33haa* was 9.43 seconds
00:00:000 Your load time was 3.08 seconds
00:00:000 Server Version: 14.1
00:00:000 Local Slave ID: #2
00:00:000 Your GameID is: #3250907
00:00:000 Your GameMode is -cmzm
00:00:000 This game is brought to you by RGC (Ranked Gaming Client)
00:00:000 - www.rankedgaming.com
00:13:920
doi hinh` co void cho manh me
01:47:280
chung ta ko the thua dc
01:50:800
hi vong cuoi cung cua VN
01:51:840
de do'
01:53:120
co len anh em
01:55:360
a tinh toan' hop ly la dc
02:00:080
ko di an hA? HD
02:00:800
doi hinh nay bi dong
02:03:280
ve som vay.
02:05:200
toan bi cho no den ko a`
02:06:960
^__^
02:10:720
fuck
02:13:440
luc can di an
02:14:880
thi deo di
02:17:920
ngoi do noi chuyen
02:18:560
vkl
02:26:960
uhm
02:27:840
dm
02:32:560
cu~ng lo cai' thoi gian
02:36:080
lam bi tu.t mood
02:46:800
trong team
02:48:000
tri lun`
02:50:560
la nguoi co uy vkl
02:52:880
5p
02:54:640
la 5p
03:00:080
thua nua bm
03:01:520
e^
03:03:920
bo't xao lon di
03:04:800
=))
03:06:960
se nap cho tri lun`
03:09:040
50k mobi
03:09:760
OK
03:12:080
ghe
03:17:120
co`n tao sao
03:21:440
anh em mi`nh moi gap nhau hom qua
03:23:840
cung tha^n la'm
03:25:040
du me
03:27:920
na.p cai' 20k di
03:31:840
\
03:32:800
\\
03:36:320
20k cl me mai`
03:37:600
thoi
03:38:800
tap trung di
03:41:840
tk loz gau
03:44:000
danh it chat
03:44:560
vao
03:48:560
qa? rune firt
03:50:400
chat chat
03:52:400
deo stun con era
03:54:400
la co FB r
04:05:920
no' du'ng xa vl
04:12:400
thoi
04:12:960 Masquereda (MN): 60ms
04:13:440
wa do tun sao
04:14:400
lam lai tu dau`
04:16:800 Setting game latency to 40ms
04:21:040
tai mi theo
04:22:800
con leo
04:23:840
do"
04:27:240
HD slow
04:28:880
tao slow
04:31:160
la no die r
04:33:560
swao
04:35:200
chuan
04:35:360
hut rui`
04:37:360
no yeu xiu`
04:40:360
thi` may k tun
04:43:760
nen hd slow mis
04:44:680
:))
04:48:840
tao nghi no stun co
04:48:920
xong tren top
04:49:200
chau cc gi
04:50:480
vkl
04:51:240
ong da
04:51:880
no' stun ge vl
04:51:960
haha
04:52:800
=))
04:58:680
bm the
05:00:160
deo bao gio`
05:01:920
thoi bm,
05:02:880
cho no cxam es nua
05:03:000
di an
05:03:680
day
05:07:680
=))
05:10:520
tao moi an xong r
05:17:880
an cut" ko
05:18:160
con nai
05:20:440
moi ia? xong
05:20:680
fdam bot
05:23:080
con blood
05:23:480
con naix gap con blood
05:24:640
phe lam
05:24:840
no chay wa
05:26:720
coi con blood
05:29:040
1 la ske
05:33:640
2 la cai gi` do
05:36:480
kieu abadon budft
05:38:120
con blood
05:39:560
noi pick
05:43:120
noi conter late mele ma
05:48:000
vl
05:48:800
AM
05:48:960
late mele gapo blood la phe
05:49:760
:))
05:53:360
thoi
05:54:440
bo di
05:56:760
tap trung game nay di
06:01:120
a duong
06:03:280
cam sd mid
06:05:280
danh luon
06:17:880
no' pick Alche ne`
06:22:040
ache tao cho no sml
06:25:560
ko thi`
06:25:680
no la
06:27:080
ES off
06:29:640
hero noi
06:33:680
trip no aa thar am
06:34:160
chi co an voi df nha
06:35:560
lay gi danh
06:35:600
no con mid
06:40:440
trip top vao`
06:45:440
de con voin no fam bot
06:49:360
trip top ma roaming
06:50:440
manh vao
06:53:400
void by Kang
06:53:400
no lay gi danh nhau luc dau
06:54:520
du ma'
06:55:720
toan trau cho ko
06:56:360
2 sp de? y" lane on?
06:56:880
manh vcl
06:57:880
thi roam di
07:01:440
dung chum. lai 1 cho~
07:03:440
ske no di solo vo tu
07:11:520
nho mua 1 smoke
07:12:680
ga'u cam gi
07:13:320
kk
07:16:480
ta`m lv 2 di dc r
07:16:640
nua ha
07:23:000
uh'
07:28:320
oke
07:29:080
sax
07:32:040
=))
07:35:240
game nay no co am
07:36:000
fb chat tieng nua
07:36:560
met daY"
07:40:640
bm wit dota
07:45:680
ok em ko chat nua
07:48:680
van de
07:51:120
con am nay
07:52:600
lai blood
07:53:960
vcl
07:55:000
dota
07:56:000
tuoi lon = am kangmkyung
07:58:120
ko phai so.
07:59:800
uk`
08:00:120
;))
08:01:320
blood gap bo combat kia
08:01:800
am giong hqa
08:01:840
hu`
08:02:240
sao danh
08:02:480
day"
08:04:440
am giong hw
08:06:120
=))
08:06:640
ngu khac j cho"
08:09:120
=))
08:11:360
bm dnah am phai len blink
08:13:560
fam cho le
08:15:600
u`
08:15:800
;))
08:17:200
roi ket qua?
08:18:640
ke ca la def maga
08:18:800
cong dit"
08:19:680
chet"
[ALL]
08:22:720
w8
08:22:720
ok
[ALL]
08:22:720
1 min
[ALL]
08:22:720
ok
08:22:720 Kenmap (VN): 33ms
08:22:720
!ping
08:22:720
check ping
08:22:720 HD_itachi (VN): 31ms
08:22:720
!ping
08:22:720
!ping 1000
08:22:720 FB.Winpro (VN): 37ms
08:22:720
:))
08:22:720
no sam lo`n kia`
[ALL]
08:22:720
G
[ALL]
08:22:720
?
[ALL]
08:22:720
oke
[ALL]
08:23:400
g
08:33:320
trip bot vao
08:34:600
ma dao lane
08:37:840
de con voin no off top
08:43:040
trip bot
08:43:560
ske
08:44:560
trip boit
08:46:680
de voin no off top
08:55:400
go
09:51:680
GAME START
09:51:880
Kang.M.Kyung (Void) used Bounty rune
09:51:920
HD_itachi (Dwarven Sniper) used Bounty rune
10:04:680 You may not forfeit a game before 5min.
10:10:560
no trip top
11:41:520
satack
11:52:760
ratlasieunhan (Admiral) used rune
12:06:240
git
12:32:320 You may not forfeit a game before 5min.
12:37:720
ve
13:05:200
dung bang tru
13:10:560
grit
13:11:320
tharll
13:44:080
git bot
13:45:280
ng on hon
13:54:200
g
14:07:800
FB.Winpro (Skeleton King)
LeGoZiT (Distruptor)
KILL
14:21:280 You may not forfeit a game before 5min.
14:25:440
rg
14:26:200
nek
14:29:880
HD_itachi (Dwarven Sniper) used Bounty rune
14:31:720
de
14:36:440
top
14:41:840
Kenmap (Tuskarr) used Regeneration rune
15:10:680
vl
15:11:120
`opuza- (Bloodseeker)
Kenmap (Tuskarr)
KILL
15:13:280
tru vkl
15:15:120
sao giet ma attack
15:16:600
ko git dc
15:51:120
FB.Winpro (Skeleton King)
Masquereda (Ancient Apparition)
KILL
15:56:880
`opuza- (Bloodseeker)
ratlasieunhan (Admiral)
KILL
16:02:560 The Scourge
`opuza- (Bloodseeker)
KILL
16:06:600
haha
16:09:320
haha
16:24:360
Kenmap (Tuskarr) used Illusion rune
16:28:600
4 cay ne
16:35:880
w33haa* (Anti-Mage) used Bounty rune
16:48:840
w33haa* (Anti-Mage)
ratlasieunhan (Admiral)
KILL
[ALL]
16:49:720
AC
16:52:160
no co war trio`
17:01:440
tao o trong rung
17:02:120
,akl`
17:51:000
LeGoZiT (Distruptor)
Kenmap (Tuskarr)
KILL
17:53:960
Kang.M.Kyung (Void)
Masquereda (Ancient Apparition)
KILL
18:07:880
w33haa* (Anti-Mage) used Haste rune
18:16:160
Aegen-Targaryen (Earthshaker)
ratlasieunhan (Admiral)
KILL
18:55:920
Aegen-Targaryen (Earthshaker)
Kang.M.Kyung (Void)
KILL
19:08:040
lol
19:08:840
fuck
19:11:920
chay sao lai
19:13:040
eo co giay`
19:24:120
choe fam doi giay di
19:48:400
FB.Winpro (Skeleton King)
Masquereda (Ancient Apparition)
KILL
19:54:600
ac
19:55:000
HD_itachi (Dwarven Sniper) used Double Damage rune
19:55:440
`opuza- (Bloodseeker)
ratlasieunhan (Admiral)
KILL
19:56:720
gg
20:02:000
vkl
20:06:640
HD_itachi (Dwarven Sniper)
Aegen-Targaryen (Earthshaker)
KILL
20:11:920
HD_itachi (Dwarven Sniper)
LeGoZiT (Distruptor)
KILL
20:19:640
e tow
20:20:120
ve
20:22:560
no cung ko cho e ve
20:23:080
dm
21:01:760
FB.Winpro (Skeleton King) used Bounty rune
22:07:520
warded
22:22:680
]a giet
22:29:760
Aegen-Targaryen (Earthshaker)
Kenmap (Tuskarr)
KILL
22:30:480
HD_itachi (Dwarven Sniper)
LeGoZiT (Distruptor)
KILL
22:37:120
Kang.M.Kyung (Void)
Aegen-Targaryen (Earthshaker)
KILL
22:42:000
HD_itachi (Dwarven Sniper)
Masquereda (Ancient Apparition)
KILL
22:42:280
w33haa* (Anti-Mage)
ratlasieunhan (Admiral)
KILL
22:47:560
w33haa* (Anti-Mage) used Bounty rune
22:52:600
fa" ward
23:24:200
111
23:34:200
Aegen-Targaryen (Earthshaker) used rune
23:48:240
canh back
23:53:960
Kang.M.Kyung (Void) used Bounty rune
23:56:440
cd
24:09:720
ratlasieunhan (Admiral) used Double Damage rune
24:18:520
Kenmap (Tuskarr)
`opuza- (Bloodseeker)
KILL
24:22:720
Kenmap (Tuskarr)
Masquereda (Ancient Apparition)
KILL
24:40:440
p
24:53:000
FB.Winpro (Skeleton King) destroyed a tower (012)
TOWER KILL
25:08:120
HD_itachi (Dwarven Sniper)
LeGoZiT (Distruptor)
KILL
25:19:160
w33haa* (Anti-Mage)
ratlasieunhan (Admiral)
KILL
25:19:880
Kenmap (Tuskarr)
w33haa* (Anti-Mage)
KILL
25:22:400
sao ko uti
25:23:160
cuu tao
25:25:000
p mid
25:25:720
roi rs
25:26:680
a duong
25:27:760
ac
25:40:080
HD_itachi (Dwarven Sniper) destroyed a tower (011)
TOWER KILL
25:44:480
`opuza- (Bloodseeker)
HD_itachi (Dwarven Sniper)
KILL
26:03:000
es solo ah
26:04:640
Aegen-Targaryen (Earthshaker) used Bounty rune
26:07:320
es
26:08:680
treip lane
26:13:360
de em mekan
26:19:440
e^
26:20:520
rs di
26:23:240
dang manh
26:24:200
git no
26:27:960
ratlasieunhan (Admiral) used Illusion rune
26:30:160
ske nay len blink vo
26:43:280
vc
26:48:680
ratlasieunhan (Admiral)
LeGoZiT (Distruptor)
KILL
26:53:360
thay dc no
26:54:640
mak x
27:01:640
w33haa* (Anti-Mage) destroyed a tower (110)
TOWER KILL
27:02:400
rs di
27:34:000
`opuza- (Bloodseeker)
HD_itachi (Dwarven Sniper)
KILL
27:36:280
HD_itachi (Dwarven Sniper)
Masquereda (Ancient Apparition)
KILL
27:37:520
FB.Winpro (Skeleton King)
`opuza- (Bloodseeker)
KILL
27:44:680
Aegen-Targaryen (Earthshaker)
ratlasieunhan (Admiral)
KILL
27:47:080
LeGoZiT (Distruptor)
Kang.M.Kyung (Void)
KILL
27:54:720
bl
28:04:720
LeGoZiT (Distruptor) used Regeneration rune
28:05:440
no co bl
28:06:880
duoi j
28:12:280
uh
28:20:240
thang tus
28:23:560
lken mecan rui
28:46:800
blood sap rad
28:59:920
nguoi no mong lam
29:00:640
so gi
29:14:800
g mid di
29:33:760
po
29:35:000
po mnid dc
29:35:760
voin
29:39:760
HD_itachi (Dwarven Sniper)
LeGoZiT (Distruptor)
KILL
29:49:640
FB.Winpro (Skeleton King)
w33haa* (Anti-Mage)
KILL
30:08:080
ratlasieunhan (Admiral)
Aegen-Targaryen (Earthshaker)
KILL
30:14:800
giay mana di
30:25:000
lai day
30:33:120
rs
30:35:520
vao
30:39:320
HD_itachi (Dwarven Sniper) used Bounty rune
30:49:840
an p mid luon
30:54:720
eo cho p gi het
30:56:360
Kang.M.Kyung (Void) used Double Damage rune
30:57:800
mid ne
30:58:520
kang
31:06:320
triu lun` game nay len giap bang vao
31:10:400
a len full dam do
31:13:560
uk
31:34:360
mp
32:02:240
`opuza- (Bloodseeker) destroyed a tower (120)
TOWER KILL
32:11:440
Kang.M.Kyung (Void)
Aegen-Targaryen (Earthshaker)
KILL
32:14:800
du me
32:15:560
FB.Winpro (Skeleton King) destroyed a tower (021)
TOWER KILL
32:19:280
Kang.M.Kyung (Void)
Masquereda (Ancient Apparition)
KILL
32:37:400
tao
32:38:200
tuit
32:40:960
de mai trau thoi
32:43:280
FB.Winpro (Skeleton King) destroyed a tower (031)
TOWER KILL
32:49:320
FB.Winpro (Skeleton King)
w33haa* (Anti-Mage)
KILL
33:07:960
HD_itachi (Dwarven Sniper)
`opuza- (Bloodseeker)
KILL
33:16:000
HD_itachi (Dwarven Sniper)
Masquereda (Ancient Apparition)
KILL
33:20:280
HD_itachi (Dwarven Sniper)
Aegen-Targaryen (Earthshaker)
KILL
33:37:440
bom ruii
33:38:440
go
33:46:560 [1/5] voted !ff for Sentinel - Remaining: `opuza-, Aegen-Targaryen, w33haa*, Masquereda
34:10:920
Kang.M.Kyung (Void) used Bounty rune
34:15:720
FB.Winpro (Skeleton King)
w33haa* (Anti-Mage)
KILL
34:28:160
do vkl
34:29:560
ai lay do di
34:31:000
tao lay voi
34:34:760
HD_itachi (Dwarven Sniper) destroyed a tower (022)
TOWER KILL
34:41:040
HD_itachi (Dwarven Sniper)
Masquereda (Ancient Apparition)
KILL
34:49:120
Kang.M.Kyung (Void)
Aegen-Targaryen (Earthshaker)
KILL
34:50:200
HD_itachi (Dwarven Sniper)
LeGoZiT (Distruptor)
KILL
34:52:200
HD_itachi (Dwarven Sniper)
`opuza- (Bloodseeker)
KILL
35:03:360
bom di
35:11:400
cu vo tu di
35:14:400
vi cuoc doi cho phep
35:17:240
thay no co de danh hon ko
35:18:320
FB.Winpro (Skeleton King) destroyed a tower (032)
TOWER KILL
35:22:040
de cc
35:24:320
di an
35:25:480
30"
35:26:320
nua di
35:26:640
?
35:27:160
de vjkk
35:28:960
an 30p
35:30:440
keu de
35:36:280
HD_itachi (Dwarven Sniper)
Masquereda (Ancient Apparition)
KILL
35:39:720
HD_itachi (Dwarven Sniper)
w33haa* (Anti-Mage)
KILL
36:13:000
top p
36:20:400 The Scourge destroyed a tower (010)
TOWER KILL
36:31:240
HD_itachi (Dwarven Sniper)
LeGoZiT (Distruptor)
KILL
36:33:280
HD_itachi (Dwarven Sniper)
`opuza- (Bloodseeker)
KILL
[ALL]
36:34:640
bye
36:43:600
HD_itachi (Dwarven Sniper)
Masquereda (Ancient Apparition)
KILL
36:50:560
HD_itachi (Dwarven Sniper)
w33haa* (Anti-Mage)
KILL
36:54:360
HD_itachi (Dwarven Sniper)
Aegen-Targaryen (Earthshaker)
KILL
37:11:160
end
37:13:120
tiep tuc thoi
37:17:280 The Scourge destroyed a tower (042)
TOWER KILL
37:17:360 The Scourge destroyed a tower (020)
TOWER KILL
37:17:520
tiep chu;'
37:17:520
da a
37:18:320
dm
37:20:720
vi mau co` sac ao"
37:21:320
vl
37:22:440
no manh
37:24:560
Kang.M.Kyung (Void) destroyed a tower (041)
TOWER KILL
[ALL]
37:26:000
GGWP
37:31:120
HD_itachi (Dwarven Sniper) used Illusion rune
37:51:760
FB.Winpro (Skeleton King)
`opuza- (Bloodseeker)
KILL
37:57:480
w33haa* (Anti-Mage)
Kenmap (Tuskarr)
KILL
38:01:760
FB.Winpro (Skeleton King)
Aegen-Targaryen (Earthshaker)
KILL
38:06:720
FB.Winpro (Skeleton King)
Masquereda (Ancient Apparition)
KILL
38:16:120 [Stats] All player statistics were received. They are being sent to the database now, please wait for a confirmation message.
38:16:120 [Stats] Statistics for 10 players were received.
38:16:560
win
38:16:840 [Stats] Your stats have been saved successfully. You are now free to leave the game.
38:17:560 Masquereda has left the game voluntarily.
[ALL]
38:17:560
Left
38:18:200
ratlasieunhan (Admiral)
w33haa* (Anti-Mage)
KILL
38:18:800 Aegen-Targaryen has left the game voluntarily.
[ALL]
38:18:800
Left
38:19:320 w33haa* has left the game voluntarily.
[ALL]
38:19:320
Left
38:19:880 HD_itachi has left the game voluntarily.
[ALL]
38:19:880
Left
38:20:160 Kenmap has left the game voluntarily.
[ALL]
38:20:160
Left
[ALL]
38:20:480
Finished
[ALL]
38:20:480
Finished
[ALL]
38:20:480
Finished
[ALL]
38:20:480
Finished
38:20:480 Finished
[ALL]
38:20:480
Finished


DOWNLOAD AND SHARE
File size: 935 kb
Upload date: 29/10/2017
Game type: 5v5
Map version: 6.88u4
Used platform: Ranked Gaming

Downloads: 7
REPLAY LINK
share link with friends
SHARE STATS
GOLD HACK
No Gold Hack | No Gold Hack | No Gold Hack | No Gold Hack | No Gold Hack
ENEMY HERO-CLICK LOG
Enable / Disable clicks
  
w33haa*
0
`opuza-
0
LeGoZiT
0
Aegen-Targaryen
0
Masquereda
0

HD_itachi
0
FB.Winpro
0
Kenmap
0
Kang.M.Kyung
0
ratlasieunhan
0
09:20:360 `opuza- clicked
Void
09:24:400 `opuza- clicked
Void
09:26:720 `opuza- clicked
Void
09:33:400 Kang.M.Kyung clicked
Anti-Mage
09:50:320 `opuza- clicked
Void
——————————————————————— CREEP WAVE —————————————————————
09:53:840 HD_itachi clicked
Anti-Mage
09:56:040 Kang.M.Kyung clicked
Distruptor
09:57:320 HD_itachi clicked
Distruptor
10:07:280 Kang.M.Kyung clicked
Anti-Mage
10:08:800 HD_itachi clicked
Anti-Mage
10:10:880 HD_itachi clicked
Anti-Mage
10:11:600 Kang.M.Kyung clicked
Anti-Mage
10:15:560 `opuza- clicked
Dwarven Sniper
10:17:880 Kenmap clicked
Anti-Mage
10:21:760 LeGoZiT clicked
Void
10:22:800 `opuza- clicked
Skeleton King
10:23:760 Kenmap clicked
Bloodseeker
10:35:440 HD_itachi clicked
Earthshaker
10:40:240 HD_itachi clicked
Anti-Mage
10:55:000 Kenmap clicked
Earthshaker
10:58:360 Kenmap clicked
Anti-Mage
11:15:240 `opuza- clicked
Skeleton King
11:19:360 HD_itachi clicked
Anti-Mage
11:19:480 Kang.M.Kyung clicked
Anti-Mage
11:22:920 `opuza- clicked
Tuskarr
11:24:360 Kang.M.Kyung clicked
Anti-Mage
11:28:640 Kang.M.Kyung clicked
Bloodseeker
11:30:040 `opuza- clicked
Admiral
11:37:920 Kang.M.Kyung clicked
Bloodseeker
11:47:160 `opuza- clicked
Dwarven Sniper
12:05:120 Kenmap clicked
Bloodseeker
12:05:640 Aegen-Targaryen clicked
Void
12:25:080 Kenmap clicked
Bloodseeker
12:39:360 HD_itachi clicked
Anti-Mage
12:39:400 LeGoZiT clicked
Tuskarr
12:39:400 Masquereda clicked
Tuskarr
12:39:400 `opuza- clicked
Tuskarr
12:39:440 Aegen-Targaryen clicked
Tuskarr
12:39:440 w33haa* clicked
Tuskarr
12:45:000 `opuza- clicked
Tuskarr
12:54:280 HD_itachi clicked
Anti-Mage
12:57:680 Kenmap clicked
Bloodseeker
13:01:920 Kenmap clicked
Anti-Mage
13:23:840 Kenmap clicked
Anti-Mage
13:26:400 HD_itachi clicked
Anti-Mage
13:27:480 Kenmap clicked
Anti-Mage
13:29:680 HD_itachi clicked
Anti-Mage
13:34:960 Kenmap clicked
Anti-Mage
13:37:000 HD_itachi clicked
Anti-Mage
13:47:800 `opuza- clicked
Skeleton King
13:48:160 HD_itachi clicked
Distruptor
13:48:280 ratlasieunhan clicked
Distruptor
13:54:760 HD_itachi clicked
Anti-Mage
13:56:960 Kang.M.Kyung clicked
Earthshaker
14:11:680 `opuza- clicked
Tuskarr
14:15:040 LeGoZiT clicked
Void
14:19:080 LeGoZiT clicked
Void
14:20:240 `opuza- clicked
Dwarven Sniper
14:24:520 HD_itachi clicked
Anti-Mage
14:29:400 HD_itachi clicked
Earthshaker
14:42:760 ratlasieunhan clicked
Bloodseeker
14:44:520 Kenmap clicked
Bloodseeker
14:52:200 Aegen-Targaryen clicked
Void
14:59:080 HD_itachi clicked
Earthshaker
15:01:560 Kang.M.Kyung clicked
Earthshaker
15:09:720 w33haa* clicked
Dwarven Sniper
15:15:360 Kang.M.Kyung clicked
Earthshaker
15:19:200 `opuza- clicked
Skeleton King
15:19:800 HD_itachi clicked
Anti-Mage
15:25:840 Kang.M.Kyung clicked
Earthshaker
15:29:280 Masquereda clicked
Skeleton King
15:31:400 Kenmap clicked
Anti-Mage
15:34:080 Masquereda clicked
Skeleton King
15:34:200 Masquereda clicked
Skeleton King
15:34:200 Masquereda clicked
Skeleton King
15:34:200 Masquereda clicked
Skeleton King
15:34:520 ratlasieunhan clicked
Earthshaker
15:35:080 Kenmap clicked
Bloodseeker
15:45:920 Kang.M.Kyung clicked
Bloodseeker
15:47:400 LeGoZiT clicked
Admiral
15:53:840 HD_itachi clicked
Earthshaker
15:57:040 HD_itachi clicked
Anti-Mage
16:04:040 Kang.M.Kyung clicked
Earthshaker
16:09:280 LeGoZiT clicked
Void
16:09:480 `opuza- clicked
Void
16:13:240 `opuza- clicked
Skeleton King
16:17:400 HD_itachi clicked
Anti-Mage
16:18:160 HD_itachi clicked
Anti-Mage
16:18:160 HD_itachi clicked
Anti-Mage
16:18:160 HD_itachi clicked
Anti-Mage
16:18:160 HD_itachi clicked
Anti-Mage
16:18:160 HD_itachi clicked
Anti-Mage
16:20:000 Aegen-Targaryen clicked
Skeleton King
16:20:280 HD_itachi clicked
Anti-Mage
16:20:800 `opuza- clicked
Admiral
16:21:840 LeGoZiT clicked
Tuskarr
16:22:480 Masquereda clicked
Admiral
16:23:440 Aegen-Targaryen clicked
Admiral
16:23:800 LeGoZiT clicked
Admiral
16:24:360 Aegen-Targaryen clicked
Admiral
16:24:360 Aegen-Targaryen clicked
Admiral
16:29:240 `opuza- clicked
Tuskarr
16:29:680 `opuza- clicked
Tuskarr
16:29:880 Aegen-Targaryen clicked
Tuskarr
16:30:760 Masquereda clicked
Admiral
16:45:040 w33haa* clicked
Admiral
16:46:320 `opuza- clicked
Skeleton King
17:01:160 Kenmap clicked
Earthshaker
17:01:760 Kenmap clicked
Anti-Mage
17:02:400 Kang.M.Kyung clicked
Anti-Mage
17:14:280 Kenmap clicked
Bloodseeker
17:19:240 HD_itachi clicked
Anti-Mage
17:21:880 HD_itachi clicked
Earthshaker
17:24:960 HD_itachi clicked
Bloodseeker
17:25:760 FB.Winpro clicked
Bloodseeker
17:29:080 Kenmap clicked
Earthshaker
17:29:120 Masquereda clicked
Tuskarr
17:31:720 Masquereda clicked
Tuskarr
17:33:840 LeGoZiT clicked
Tuskarr
17:40:160 Kenmap clicked
Ancient Apparition
17:49:240 HD_itachi clicked
Bloodseeker
17:55:760 Masquereda clicked
Void
18:02:040 Kenmap clicked
Distruptor
18:11:160 Masquereda clicked
Admiral
18:16:200 Aegen-Targaryen clicked
Skeleton King
18:16:200 `opuza- clicked
Skeleton King
18:16:240 LeGoZiT clicked
Skeleton King
18:16:240 Masquereda clicked
Skeleton King
18:16:240 w33haa* clicked
Skeleton King
18:16:800 HD_itachi clicked
Earthshaker
18:16:960 HD_itachi clicked
Anti-Mage
18:22:120 w33haa* clicked
Void
18:26:160 Kenmap clicked
Anti-Mage
18:27:800 Masquereda clicked
Skeleton King
18:27:840 ratlasieunhan clicked
Bloodseeker
18:39:280 `opuza- clicked
Dwarven Sniper
18:42:960 Masquereda clicked
Dwarven Sniper
18:43:760 Kenmap clicked
Earthshaker
18:46:520 Masquereda clicked
Skeleton King
18:49:280 `opuza- clicked
Skeleton King
18:50:800 `opuza- clicked
Skeleton King
18:53:400 HD_itachi clicked
Earthshaker
18:56:800 Kang.M.Kyung clicked
Earthshaker
19:06:840 Kang.M.Kyung clicked
Earthshaker
19:07:520 Kang.M.Kyung clicked
Earthshaker
19:07:640 Kenmap clicked
Earthshaker
19:18:960 LeGoZiT clicked
Tuskarr
19:22:000 LeGoZiT clicked
Skeleton King
19:22:520 Aegen-Targaryen clicked
Tuskarr
19:23:480 HD_itachi clicked
Bloodseeker
19:27:040 ratlasieunhan clicked
Bloodseeker
19:30:640 LeGoZiT clicked
Skeleton King
19:31:920 Aegen-Targaryen clicked
Void
19:33:080 LeGoZiT clicked
Admiral
19:34:280 `opuza- clicked
Skeleton King
19:36:360 Kenmap clicked
Bloodseeker
19:48:560 Masquereda clicked
Skeleton King
19:50:200 w33haa* clicked
Skeleton King
19:55:960 Aegen-Targaryen clicked
Skeleton King
20:03:320 ratlasieunhan clicked
Earthshaker
20:04:000 HD_itachi clicked
Earthshaker
20:06:400 Masquereda clicked
Dwarven Sniper
20:10:760 ratlasieunhan clicked
Distruptor
20:10:920 Kang.M.Kyung clicked
Anti-Mage
20:12:280 LeGoZiT clicked
Skeleton King
20:12:520 Aegen-Targaryen clicked
Dwarven Sniper
20:12:560 Masquereda clicked
Skeleton King
20:19:120 `opuza- clicked
Dwarven Sniper
20:19:160 LeGoZiT clicked
Dwarven Sniper
20:19:480 Aegen-Targaryen clicked
Skeleton King
20:23:040 HD_itachi clicked
Bloodseeker
20:27:160 Masquereda clicked
Void
20:27:520 Aegen-Targaryen clicked
Dwarven Sniper
20:32:840 ratlasieunhan clicked
Anti-Mage
20:34:240 Aegen-Targaryen clicked
Void
20:37:520 LeGoZiT clicked
Void
20:39:760 HD_itachi clicked
Ancient Apparition
20:41:640 Aegen-Targaryen clicked
Skeleton King
20:41:720 ratlasieunhan clicked
Anti-Mage
20:44:800 LeGoZiT clicked
Skeleton King
20:48:720 `opuza- clicked
Dwarven Sniper
20:51:760 Aegen-Targaryen clicked
Dwarven Sniper
20:53:480 Masquereda clicked
Void
20:53:960 Aegen-Targaryen clicked
Skeleton King
21:01:680 HD_itachi clicked
Anti-Mage
21:03:880 FB.Winpro clicked
Anti-Mage
21:11:320 Kenmap clicked
Anti-Mage
21:11:840 Kang.M.Kyung clicked
Ancient Apparition
21:13:480 HD_itachi clicked
Ancient Apparition
21:20:880 w33haa* clicked
Admiral
21:26:160 HD_itachi clicked
Bloodseeker
21:32:040 Kenmap clicked
Bloodseeker
21:36:960 FB.Winpro clicked
Bloodseeker
21:40:280 FB.Winpro clicked
Distruptor
21:41:720 Kenmap clicked
Distruptor
21:43:680 FB.Winpro clicked
Distruptor
21:49:200 HD_itachi clicked
Anti-Mage
21:51:960 `opuza- clicked
Skeleton King
21:59:240 HD_itachi clicked
Distruptor
22:05:200 LeGoZiT clicked
Tuskarr
22:14:240 HD_itachi clicked
Anti-Mage
22:18:400 FB.Winpro clicked
Anti-Mage
22:20:400 `opuza- clicked
Admiral
22:27:320 Kenmap clicked
Earthshaker
22:32:480 LeGoZiT clicked
Dwarven Sniper
22:39:840 HD_itachi clicked
Ancient Apparition
22:44:720 Aegen-Targaryen clicked
Skeleton King
22:50:320 FB.Winpro clicked
Anti-Mage
22:52:080 LeGoZiT clicked
Dwarven Sniper
22:53:800 Aegen-Targaryen clicked
Dwarven Sniper
23:15:360 HD_itachi clicked
Bloodseeker
23:15:680 ratlasieunhan clicked
Bloodseeker
23:34:920 HD_itachi clicked
Earthshaker
23:35:960 Masquereda clicked
Admiral
23:37:000 Kenmap clicked
Earthshaker
23:38:240 `opuza- clicked
Admiral
23:39:960 Aegen-Targaryen clicked
Dwarven Sniper
23:45:720 Kang.M.Kyung clicked
Bloodseeker
23:46:320 w33haa* clicked
Tuskarr
23:50:120 Aegen-Targaryen clicked
Void
23:50:400 Kang.M.Kyung clicked
Anti-Mage
23:58:240 HD_itachi clicked
Earthshaker
24:01:840 `opuza- clicked
Skeleton King
24:02:320 Kenmap clicked
Anti-Mage
24:02:760 Kenmap clicked
Anti-Mage
24:02:760 Kenmap clicked
Anti-Mage
24:02:760 Kenmap clicked
Anti-Mage
24:04:920 Kenmap clicked
Bloodseeker
24:19:480 `opuza- clicked
Tuskarr
24:20:480 `opuza- clicked
Skeleton King
24:21:240 HD_itachi clicked
Anti-Mage
24:22:440 `opuza- clicked
Tuskarr
24:25:120 `opuza- clicked
Tuskarr
24:25:680 HD_itachi clicked
Distruptor
24:26:280 `opuza- clicked
Skeleton King
24:28:120 HD_itachi clicked
Anti-Mage
24:31:560 HD_itachi clicked
Anti-Mage
24:33:800 HD_itachi clicked
Anti-Mage
24:35:520 `opuza- clicked
Tuskarr
24:37:480 Kang.M.Kyung clicked
Anti-Mage
24:38:680 Kang.M.Kyung clicked
Earthshaker
24:55:160 `opuza- clicked
Skeleton King
24:58:640 Kenmap clicked
Distruptor
25:03:200 LeGoZiT clicked
Skeleton King
25:03:840 Masquereda clicked
Skeleton King
25:09:200 Masquereda clicked
Admiral
25:12:160 Masquereda clicked
Admiral
25:12:640 FB.Winpro clicked
Anti-Mage
25:12:760 w33haa* clicked
Admiral
25:16:720 w33haa* clicked
Admiral
25:19:120 Kenmap clicked
Anti-Mage
25:27:560 `opuza- clicked
Skeleton King
25:42:840 Masquereda clicked
Dwarven Sniper
25:46:600 HD_itachi clicked
Ancient Apparition
25:47:520 HD_itachi clicked
Bloodseeker
25:49:560 Kenmap clicked
Earthshaker
25:52:720 HD_itachi clicked
Earthshaker
25:55:160 HD_itachi clicked
Earthshaker
26:02:640 Aegen-Targaryen clicked
Void
26:02:760 w33haa* clicked
Void
26:03:960 HD_itachi clicked
Earthshaker
26:06:920 ratlasieunhan clicked
Earthshaker
26:08:440 HD_itachi clicked
Earthshaker
26:11:560 HD_itachi clicked
Distruptor
26:13:480 Kang.M.Kyung clicked
Anti-Mage
26:15:160 Kang.M.Kyung clicked
Anti-Mage
26:17:720 HD_itachi clicked
Anti-Mage
26:23:680 HD_itachi clicked
Distruptor
26:32:280 HD_itachi clicked
Distruptor
26:46:800 `opuza- clicked
Skeleton King
26:51:120 HD_itachi clicked
Anti-Mage
26:53:440 HD_itachi clicked
Earthshaker
26:59:560 HD_itachi clicked
Ancient Apparition
27:03:800 HD_itachi clicked
Earthshaker
27:03:920 HD_itachi clicked
Anti-Mage
27:08:480 `opuza- clicked
Admiral
27:11:440 `opuza- clicked
Dwarven Sniper
27:12:720 w33haa* clicked
Dwarven Sniper
27:18:240 `opuza- clicked
Dwarven Sniper
27:34:880 Masquereda clicked
Void
27:35:760 Masquereda clicked
Void
27:38:440 HD_itachi clicked
Earthshaker
27:38:640 `opuza- clicked
Void
27:42:440 LeGoZiT clicked
Void
27:44:240 `opuza- clicked
Void
27:48:720 HD_itachi clicked
Earthshaker
27:48:760 ratlasieunhan clicked
Earthshaker
27:50:000 Kang.M.Kyung clicked
Earthshaker
27:55:640 `opuza- clicked
Skeleton King
27:57:280 Aegen-Targaryen clicked
Tuskarr
28:00:000 `opuza- clicked
Tuskarr
28:00:960 Masquereda clicked
Tuskarr
28:02:640 Masquereda clicked
Tuskarr
28:02:640 Kang.M.Kyung clicked
Distruptor
28:03:680 HD_itachi clicked
Distruptor
28:04:080 ratlasieunhan clicked
Distruptor
28:19:000 HD_itachi clicked
Distruptor
28:24:920 HD_itachi clicked
Distruptor
28:27:320 `opuza- clicked
Tuskarr
28:31:440 Kang.M.Kyung clicked
Anti-Mage
28:31:520 HD_itachi clicked
Anti-Mage
28:33:200 ratlasieunhan clicked
Anti-Mage
28:42:320 FB.Winpro clicked
Bloodseeker
28:42:720 LeGoZiT clicked
Dwarven Sniper
28:45:240 Aegen-Targaryen clicked
Dwarven Sniper
28:46:320 Masquereda clicked
Dwarven Sniper
28:50:400 ratlasieunhan clicked
Bloodseeker
28:50:640 Kenmap clicked
Bloodseeker
29:00:000 Aegen-Targaryen clicked
Dwarven Sniper
29:01:120 Kenmap clicked
Earthshaker
29:02:280 HD_itachi clicked
Earthshaker
29:03:520 `opuza- clicked
Dwarven Sniper
29:05:520 HD_itachi clicked
Ancient Apparition
29:05:960 HD_itachi clicked
Distruptor
29:08:680 Kenmap clicked
Anti-Mage
29:10:520 Kenmap clicked
Anti-Mage
29:12:000 HD_itachi clicked
Bloodseeker
29:12:560 Kenmap clicked
Bloodseeker
29:18:520 FB.Winpro clicked
Anti-Mage
29:21:800 HD_itachi clicked
Earthshaker
29:22:640 Aegen-Targaryen clicked
Void
29:27:760 Masquereda clicked
Dwarven Sniper
29:38:800 HD_itachi clicked
Distruptor
29:39:880 w33haa* clicked
Skeleton King
29:39:920 w33haa* clicked
Skeleton King
29:40:840 LeGoZiT clicked
Skeleton King
29:42:000 `opuza- clicked
Skeleton King
29:43:680 LeGoZiT clicked
Skeleton King
29:51:720 LeGoZiT clicked
Tuskarr
29:54:560 w33haa* clicked
Skeleton King
29:56:360 w33haa* clicked
Tuskarr
29:57:880 w33haa* clicked
Admiral
29:59:760 w33haa* clicked
Void
30:01:560 HD_itachi clicked
Earthshaker
30:04:000 LeGoZiT clicked
Void
30:05:040 w33haa* clicked
Void
30:08:400 Aegen-Targaryen clicked
Void
30:18:000 HD_itachi clicked
Bloodseeker
30:28:120 Aegen-Targaryen clicked
Dwarven Sniper
30:29:640 Masquereda clicked
Dwarven Sniper
30:49:160 Kang.M.Kyung clicked
Bloodseeker
31:09:800 `opuza- clicked
Tuskarr
31:10:800 w33haa* clicked
Tuskarr
31:14:240 w33haa* clicked
Skeleton King
31:14:320 Aegen-Targaryen clicked
Skeleton King
31:14:480 Aegen-Targaryen clicked
Skeleton King
31:14:480 Aegen-Targaryen clicked
Skeleton King
31:14:480 Aegen-Targaryen clicked
Skeleton King
31:15:360 Masquereda clicked
Skeleton King
31:20:880 LeGoZiT clicked
Admiral
31:21:680 HD_itachi clicked
Earthshaker
31:21:920 ratlasieunhan clicked
Bloodseeker
31:22:160 Kenmap clicked
Earthshaker
31:23:400 HD_itachi clicked
Bloodseeker
31:23:400 HD_itachi clicked
Bloodseeker
31:24:800 Aegen-Targaryen clicked
Tuskarr
31:31:360 Masquereda clicked
Dwarven Sniper
31:33:360 `opuza- clicked
Void
31:39:120 Aegen-Targaryen clicked
Void
31:40:440 Kenmap clicked
Bloodseeker
31:42:600 Kang.M.Kyung clicked
Bloodseeker
31:44:520 HD_itachi clicked
Bloodseeker
31:46:640 Masquereda clicked
Skeleton King
31:47:720 Masquereda clicked
Dwarven Sniper
31:54:880 LeGoZiT clicked
Skeleton King
32:02:480 Kenmap clicked
Distruptor
32:07:440 FB.Winpro clicked
Earthshaker
32:16:800 Aegen-Targaryen clicked
Void
32:25:040 Masquereda clicked
Void
32:32:080 Masquereda clicked
Dwarven Sniper
32:34:320 Masquereda clicked
Tuskarr
32:34:920 Aegen-Targaryen clicked
Skeleton King
32:35:480 Masquereda clicked
Dwarven Sniper
32:45:160 w33haa* clicked
Skeleton King
32:45:680 Aegen-Targaryen clicked
Tuskarr
32:45:960 Aegen-Targaryen clicked
Skeleton King
32:48:640 `opuza- clicked
Tuskarr
33:05:400 Kenmap clicked
Bloodseeker
33:05:640 ratlasieunhan clicked
Bloodseeker
33:09:960 HD_itachi clicked
Ancient Apparition
33:11:640 `opuza- clicked
Dwarven Sniper
33:16:240 `opuza- clicked
Dwarven Sniper
33:16:960 Aegen-Targaryen clicked
Tuskarr
33:19:160 `opuza- clicked
Tuskarr
33:19:840 ratlasieunhan clicked
Earthshaker
33:20:440 Masquereda clicked
Tuskarr
33:20:800 w33haa* clicked
Void
33:21:120 `opuza- clicked
Tuskarr
33:21:560 `opuza- clicked
Dwarven Sniper
33:26:320 `opuza- clicked
Admiral
33:27:360 w33haa* clicked
Tuskarr
33:27:480 w33haa* clicked
Void
33:28:280 Aegen-Targaryen clicked
Void
33:29:000 w33haa* clicked
Admiral
33:29:280 Aegen-Targaryen clicked
Dwarven Sniper
33:29:440 w33haa* clicked
Tuskarr
33:30:480 `opuza- clicked
Skeleton King
33:31:160 w33haa* clicked
Dwarven Sniper
33:36:240 Aegen-Targaryen clicked
Tuskarr
33:36:440 Aegen-Targaryen clicked
Dwarven Sniper
33:36:760 Aegen-Targaryen clicked
Tuskarr
33:37:200 Aegen-Targaryen clicked
Dwarven Sniper
33:37:720 `opuza- clicked
Void
33:37:800 Aegen-Targaryen clicked
Skeleton King
33:38:320 `opuza- clicked
Tuskarr
33:39:040 Aegen-Targaryen clicked
Void
33:39:680 Masquereda clicked
Void
33:50:640 Aegen-Targaryen clicked
Skeleton King
33:51:160 `opuza- clicked
Skeleton King
33:59:560 `opuza- clicked
Skeleton King
34:02:320 `opuza- clicked
Skeleton King
34:23:440 Masquereda clicked
Dwarven Sniper
34:23:720 w33haa* clicked
Skeleton King
34:25:800 Aegen-Targaryen clicked
Skeleton King
34:35:480 w33haa* clicked
Skeleton King
34:44:760 HD_itachi clicked
Earthshaker
34:52:720 `opuza- clicked
Void
34:53:640 w33haa* clicked
Skeleton King
34:59:920 `opuza- clicked
Skeleton King
35:01:040 `opuza- clicked
Void
35:01:320 w33haa* clicked
Void
35:05:760 LeGoZiT clicked
Skeleton King
35:06:720 w33haa* clicked
Skeleton King
35:07:760 `opuza- clicked
Skeleton King
35:10:360 LeGoZiT clicked
Dwarven Sniper
35:20:280 `opuza- clicked
Skeleton King
35:25:400 `opuza- clicked
Admiral
35:28:320 `opuza- clicked
Skeleton King
35:29:000 `opuza- clicked
Void
35:29:760 w33haa* clicked
Skeleton King
35:30:040 `opuza- clicked
Skeleton King
35:30:920 Aegen-Targaryen clicked
Tuskarr
35:35:400 Kenmap clicked
Anti-Mage
35:37:720 Masquereda clicked
Dwarven Sniper
35:41:720 Masquereda clicked
Void
35:46:520 `opuza- clicked
Dwarven Sniper
35:48:800 w33haa* clicked
Tuskarr
35:51:200 w33haa* clicked
Tuskarr
35:54:680 FB.Winpro clicked
Earthshaker
36:10:640 w33haa* clicked
Skeleton King
36:16:160 w33haa* clicked
Skeleton King
36:16:440 w33haa* clicked
Skeleton King
36:16:440 w33haa* clicked
Skeleton King
36:19:040 LeGoZiT clicked
Skeleton King
36:29:000 `opuza- clicked
Skeleton King
36:29:920 LeGoZiT clicked
Skeleton King
36:34:720 `opuza- clicked
Skeleton King
36:36:640 `opuza- clicked
Admiral
36:43:840 Masquereda clicked
Dwarven Sniper
36:45:200 `opuza- clicked
Dwarven Sniper
36:46:760 `opuza- clicked
Dwarven Sniper
36:51:240 w33haa* clicked
Dwarven Sniper
36:51:240 `opuza- clicked
Dwarven Sniper
36:51:280 Masquereda clicked
Dwarven Sniper
36:55:560 LeGoZiT clicked
Admiral
36:56:480 LeGoZiT clicked
Dwarven Sniper
36:58:320 LeGoZiT clicked
Dwarven Sniper
37:05:960 LeGoZiT clicked
Admiral
37:18:240 `opuza- clicked
Void
37:24:840 HD_itachi clicked
Ancient Apparition
37:27:920 `opuza- clicked
Admiral
37:31:080 `opuza- clicked
Admiral
37:31:080 `opuza- clicked
Admiral
37:32:920 `opuza- clicked
Skeleton King
37:39:120 FB.Winpro clicked
Ancient Apparition
37:54:760 Masquereda clicked
Void
37:57:880 Masquereda clicked
Void
37:59:240 Masquereda clicked
Void
38:05:200 Aegen-Targaryen clicked
Skeleton King